Modularsystem

DKK 5.350,00

Forhøjer effektiviteten og produktiviteten og giver overblik over planlagte aktiviteter og ledig kapacitet.

Tavle mål 89 x 120 cm

På lager

Kategorier: ,

Beskrivelse

Modular systemer

Modular systemer & Planlægningssystemer

Kapacitets planlægning

Ved kapacitetsplanlægning er beskæftigelsen af disponible midler i produktionen sat op imod tid, f.eks. maskin- eller arbejdstimer. Kapacitetsplanlægning er et instrument, der leder vejen som et kompas for ledelsen. Billedet viser kapacitetsplanlægningen for et skibsværft. For hver uge har værftet 12.000 arbejdstimer at råde over. I uge nr. 41 er 1.500 timer reserveret til reparationer, 3.500 timer til bygning af nr. 537, 5.000 timer til bygning af nr. 538 og 2.000 timer til bygning af nr. 539.

Man kan med det samme se, at der er brug for overarbejde i uge 45 og 46. Ledelsen af skibsværftet kan se, at der skal tages nogle forholdsregler, f. eks. udsætte nogle af reparationerne fra uge 45 og 46 til uge 47-50 etc. Det illustrerede planlægningsskema kan let justeres, når situationen ændres. Anvendes i bestyrelsesrum, planlægningsafdelinger, projektafdelinger, bygge- og konstruktionsvirksomheder. Kort sagt i enhver personale- eller maskinkrævende virksomhed.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Konference planlægning

Ville det være muligt for et kongrescenter eller et konference hotel at udleje et auditorium, et mødeværelse, en svømmehal eller en sportshal på en given dato? Med Efficienta Visuel Planlægning har De et totalt overblik over kapaciteten med det samme.

I ovenstående eksempel kan De lodret se de forskellige haller, konferencerum, etc.
Hvert rum er inddelt i morgen-, eftermiddag- og aftenintervaller med farvede symboler, der viser, hvilken type reservation der er tale om. Hvis nødvendigt kan De skrive ekstra information på symbolerne og derefter rengøre dem til genbrug. Også anvendelig hos kulturcentre, teatre, konservatorier etc.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Ordre og maskin planlægning

Når man kombinerer en aktivitet (ordre) med kapacitet (maskiner), må man gardere sig mod fejl. Ved udførelsen af en ordre har man her flyttet symbolet fra kapacitetsplanlægningen (nederste del) til ordreplanlægningen (øverste del).

De kan så straks se, hvis Deres ordre vil være udført til rette tid, og sikre Dem, at maskinernes kapacitet bliver udnyttet fuldt ud. Dette kaldes den positive-negative metode af planlægning. Anvendelig hos enhver produktionsvirksomhed.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Personale planlægning

Ved hjælp af Efficienta Systemet kan man let og hurtigt sætte en arbejdsplan op for sine medarbejdere. F. eks. hvis man tager planlægningen af (et) supermarkeds medarbejdere. Der er en butiksbestyrer, flere fultidsansatte, en del butiksassistenter og deltidsansatte. Vi har placeret navnene lodret til venstre og vandret på tidsskalaen er dagene inddelt i arbejdstimer. Det arbejde, der udføres af f.eks. kassearbejdere, medarbejdere i grøntafdelingen eller slagtere, er vist ved hjælp af farvesymboler.

Andre afdelinger såsom brød, ost, etc. kan også vises ved hjælp af farvesymboler. Som man kan se, vil grøntafdelingen være underbemandet tirsdag morgen, og der er derfor blevet kaldt en deltidsansat ind. I dette eksempel har Marc et grønt symbol placeret ved siden af sit navn (grøntafdelingen). Det samme gælder for Nicole, som skal arbejde i slagterafdelingen (rødt symbol). Omhyggelig planlægning er en nødvendighed – specielt i supermarkeder og forretningscentre.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Produktions planlægning

Hvordan illustrerer man produktionsplanlægningen, hvor man skal huske ordrenumre, ordredatoer, kundenavne, forberedelsestider, produktionstimer, deadlines og overtid? Ovenstående eksempel viser en løsning. Tidsskalaen er inddelt i otte-timers arbejdsdage. Hver time fylder en kolonne. Til venstre er ordrespecifikationen placeret, det vil sige ordrenummer, dato, kundenavn (varenummer, antal, der skal produceres etc. kan tilføjes).

Farvesymbolerne viser hvilken type arbejde, der skal udføres: Rød og gul = produktion; blå = afslutning – efterfulgt af et symbol med den aftalte leveringstid. Informationen er klar og tydelig. For eksempel har ordre nr. 1003 brug for tre timers overtid. Et skema, hvor mulighederne er mange.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Projekt planlægning (Gant metoden)

Den mest benyttede metode er Gant-metoden (planlægningsmetoden, hvor det forventede resultat såvel som opnået resultat vises). Her kan De se, om planlægningen passer til realiteten. På den vandrette linie er tidsskalaen vist. Lodret til venstre er de forskellige projektfaser (ved f. eks. byggeprojekter skal man tænke på konceptet, planen, tegningerne, kravene, målene etc.).

Hver projektfase har en farve, og symbolets længde viser, hvor lang tid man påregner, den planlagte aktivitet skal tage. Med hvidt symbol vises længden af den opnåede aktivitet. Datosnoren viser, om resultaterne er opnået til tiden, før tiden eller for sent i følge planen. Dette giver Dem mulighed for at tage de nødvendige forholdsregler. Fase 1 = udført til tiden. Fase 2 = en dag for sent, tog 5 dage i stedet for 4. Fase 3 = startede til tiden, men er 2 dage bagud. Fase 4 & 5 = holder planlægningen. Fase 6 & 7 = ikke påbegyndt endnu. Ved slutningen af et projekt kan De se, hvor der har været forsinkelser. Dette er en konstruktiv information, som kan bruges i den fremtidige planlægning. Anvendelig hvor som helst projekter bliver udført.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Service planlægning

Ofte bliver en vedligeholdelses- eller servicekontrakt lavet, efter en maskine, eller inventar og materialer er leveret. På basis af ovenstående eksempel, kan man se hvordan en passende serviceplanlægning let kan sættes op. Til venstre står navnene på de forskellige kunder med farvede tekstsymboler. Hver farve viser f. eks. hvilken type maskine, hver kunde har købt. Tidsskalaen er inddelt i ugenumre (timer, dage eller måneder er også muligt).

De farvede symboler viser hvilken tekniker, der skal ud til den pågældende kunde. Når jobbet er udført, fjerner man det farvede symbol. Dermed kan man ved hjælp af datosnoren straks se om et servicebesøg er udført for sent, til tiden eller for tidligt. Når man har med denne slags vedligeholdelseskontrakter- eller for den sags skyld enhver anden form for planlægning – at gøre, anbefaler vi kraftigt, at man gør brug af denne simple metode.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Skema planlægning

At lave en skemaplan er meget kompliceret. Der er så mange ting, man skal tage hensyn til, at det praktisk talt er umuligt, at planlægge den succesfuldt på papir.

Det er endnu mere kompliceret, hvis man f. eks. skal lave ændringer p.g.a. af en lærer bliver syg. Efficienta Visuel Planlægning tilbyder løsningen. I timeskemaet kan man se; at lærer JB underviser klasse 1 i engelsk i klasseværelse 2 i første time om mandagen. I nogle lande er systemet så populært, at man snakker om; at “opstille en Efficienta”, når man planlægger skemaer.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Statisk planlægning

Computere benyttes ofte til nummeriske data. Skærme fyldes med data og kolonner af tal udprintes. For at have et permanent overblik over nøgledataene er det tilrådeligt, at visualisere bestemte nummeriske serier. Det kan gøres hurtigt og simpelt ved hjælp af Efficiënta systemet.

Mange salgsledere vil nikke genkendende til de praktiske fordele ved dette eksempel; Omsætningstal sat perfekt i henhold til perioder, distrikter eller mål. Når dette altid er til rådighed, er det lettere at sammenligne resultater, se udviklingen og bruge den i forbindelse med de fremtidige mål.

Modular systemer & Planlægningssystemer

Vedligeholdelsesplanlægning

Inventar, materiel, bygninger og maskiner kræver regelmæssig vedligeholdelse. Forbyggende vedligeholdelse beskytter mod ulykker og uventede stop. Utilstrækkelig vedligholdelse kan føre til skade. Ikke kun på materialet, inventaret eller udstyret, men også virksomhedens gode rygte. På billedet kan man se maskinerne inddelt i forskellige serviceopgaver, som behøver pleje.

Tidsinddelingen er i dage. Symbolerne er placeret på den tid, hvor servicet skal foretages. Farvekoden viser hvilken mekaniker, der står for den pågældende inspektion.
Anvendt af olieselskaber, fabrikker, raffinaderier etc.

Designet af Standoutmedia